Razlike između novih i starih uzanci o građenju

Razlike između novih i starih uzanci o građenju

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira seminar i webinar pod nazivom Razlike između novih i starih uzanci o građenju, dana 02.02.2022. s početkom u 15,00 sati u velikoj predavaoni Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.