eGrađevinski dnevnik - online prezentacija aplikacije 28.01.2022.

eGrađevinski dnevnik - online prezentacija aplikacije 28.01.2022.

Pozivamo Vas na prezentaciju aplikacije eGrađevinski dnevnik u petak 28. siječnja 2022. u 12,00 sati.

Prezentaciju će održati predstavnica Ministarstva gđa Marija Novaković, Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju.

Sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata iz tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.