Webinar: Idejni projekt - formiranje građevne čestice i parcelacija

Webinar: Idejni projekt - formiranje građevne čestice i parcelacija

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Idejni projekt - formiranje građevne čestice i parcelacija, koji će se održati 10.02.2022. godine s početkom u 16,00 sati.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.