Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 3

Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 3

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 17.02.2022. godine s početkom u 16,15 sati na temu: Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 3

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.