16. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

16. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
Cijenjene kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na predlaganje tema za 16. Dane HKIG-a, prijedloge očekujemo putem elektroničke pošte na adresu duska.maglica@hkig.hr najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

Također, pozivamo cijenjene kolege koji kao predavači u Opatiji žele prezentirati vlastite radove ili organizirati seminar o određenoj temi da nam dostave naslove tih izlaganja odnosno teme seminara.

16. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva održati će se od 09.-11. lipnja 2022. godine, u Opatiji.

Naši Dani su sada već tradicionalni skup u provedbi trajnog stručnog usavršavanja, obuhvaćaju seminare i okrugle stolove za gotovo sve specijalističke grane građevinarstva, regulativu i upravljanje projektima.

S ciljem jačanja međusobne suradnje i zaštite zajedničkih interesa pozivamo sve zainteresirane članove na predlaganje tema prezentacija i seminara koje bi željeli slušati na skupu u Opatiji, odnosno na dostavu konkretnih pitanja s kojima se svakodnevno susreću u praksi, a za koje bi se mogao organizirati okrugli stol radi provedbe stručne rasprave.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj i potrebu za uspostavljanjem ovakve aktivne komunikacije u provedbi daljnjih aktivnosti Komore radi što kvalitetnije pripreme 16. Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Srdačno Vas pozdravljam,

Predsjednica Komore
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.