Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Komore

Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Komore

Nastavno na upite članova vezano za policu osiguranja od profesionalne odgovornosti, za Vas smo pripremili stranicu sa svim informacijama.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.