Donosimo Vam 2 nova webinara

Donosimo Vam 2 nova webinara

Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar na temu: Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola), 22.03.2022. godine s početkom u 16,00 sati (predviđeno trajanje webinara je do 19,00 sati)


Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje, 23.03.2022. godine s početkom u 15,30 sati.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.