Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Webinar: Konzorcij za izvođenje građevinskih radova

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Konzorcij za izvođenje građevinskih radova, 06.04.2022. godine s početkom u 16,00 sati


Webinar: Bankarske garancije kod ugovora o građenju

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Bankarske garancije kod ugovora o građenju, 04.04.2022. godine s početkom u 16,00 sati

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.