Uloga projektanata građevinske struke u uspješnosti realizacije infrastrukturnih projekata

Uloga projektanata građevinske struke u uspješnosti realizacije infrastrukturnih projekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 05.04.2022. godine s početkom u 16,00 sati.

Tema će obraditi najčešće probleme koji se susreću na putu uspješne realizacije projekata, a što dovodi do dugotrajnosti postupaka.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.