Distinkcija između građevinskog proizvoda i opreme

Distinkcija između građevinskog proizvoda i opreme

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Distinkcija između građevinskog proizvoda i opreme, 12.04.2022. godine s početkom u 17,00 sati

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.