Webinar: Utjecaj armature na projektiranje sidrenja temeljne ploče

Webinar: Utjecaj armature na projektiranje sidrenja temeljne ploče

Pozivamo na webinar tvrtke HILTI na temu: Utjecaj armature na projektiranje sidrenja temeljne ploče, koji će se održati 21. travnja 2022. u 09,30 sati.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.