Program stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Program stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Pozivamo Vas na stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, dana 19. svibnja 2022. (četvrtak) u 13,15 h na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.