Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)

Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 24.05.2022. godine s početkom u 16,00 sati (predviđeno trajanje webinara je do 19,00 sati).

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.