Važne obavijesti

Važne obavijesti

Vlada RH donijela novi Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21. lipnja 2022. godine donesen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda.


Obvezna primjena e-Građevinskog dnevnika od 1. siječnja 2023.

Dana 23. lipnja 2022. godine stupio je na snagu novi pravilnik čija je obvezna primjena i vođenje e-Građevinskog dnevnika od 1. siječnja 2023. godine.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.