Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 1

Građevno-tehnička regulativa - izabrane teme 1

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 07.07.2022. godine s početkom u 16,00 sati.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.