Obavijest o komorskim karticama za digitalno potpisivanje dokumenata

Obavijest o komorskim karticama za digitalno potpisivanje dokumenata

Poštovani članovi Komore,

Obavještavamo Vas da poslovne kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom imaju ograničeno vrijeme trajanja certifikata - 3 godine od dana izdavanja certifikata.

Pozivamo sve članove koji imaju kartice da obrate pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije te na e-mail upozorenja Certilie o prestanku važenja certifikata koji će prije isteka važenja certifikata stići na prijavljene e-mail adrese.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.