Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Webinar: Uvod u osiguranje uz fokus na osiguranje izgradnje i montaže te osiguranja odgovornosti

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Uvod u osiguranje uz fokus na osiguranje izgradnje i montaže te osiguranja odgovornosti, dana 05.10.2022. godine (srijeda), od 16,00 sati.


Webinar: Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 28.09.2022. godine s početkom u 16,00 sati (predviđeno trajanje webinara je do 19,00 sati).

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.