Obavijest članovima za prijavu promjene podataka

Obavijest članovima za prijavu promjene podataka

Ovim putem Vas obavještavamo da Hrvatska komora inženjera građevinarstva od 01.01.2023. godine u skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju te Naputkom o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ulazi u informacijski sustav uredskog poslovanja javnopravnih tijela, te će se sva komunikacija s fizičkim i pravnim osobama (službeno dopisivanje) u skladu sa navedenom Uredbom obavljati primarno elektroničkim putem.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.