Inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Stjepana Lakušića

Inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Stjepana Lakušića

Poštovane članice i članovi, 

18. listopada održana je inauguracija novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Stjepana Lakušića, donedavnog dekana zagrebačkog Građevinskog fakulteta.

Prof.dr.sc. Lakušić na mjesto rektora dolazi s funkcije dekana Građevinskog fakulteta, stoga s velikom radošću Komora inženjera građevinarstva, a sigurni smo i ostale inženjerske komore, pozdravlja činjenicu da na ovu iznimno važnu i odgovornu funkciju izabran upravo kolega iz naše, inženjerske struke.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.