Webinar: Linijske infrastrukturne građevine - stručna publikacija grupe stručnjaka u organizaciji službenika MPGI - upoznavanje članova HKIG sa sadržajem

Webinar: Linijske infrastrukturne građevine - stručna publikacija grupe stručnjaka u organizaciji službenika MPGI - upoznavanje članova HKIG sa sadržajem

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar 09.11.2022. godine s početkom u 16,00 sati (predviđeno trajanje webinara je do 18,30 sati).

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.