e-Savjetovanje o Pravilniku o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva

e-Savjetovanje o Pravilniku o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva

Svi članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Primjedbe na Nacrt prijedloga Pravilnika o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva potrebno je dostaviti na Obrascu za primjedbe.

E-savjetovanje je otvoreno do 15.11.2022.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.