Izbori 2022.

Izbori 2022.

U Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva u tijeku je izborni proces za nova tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva tj. za članove Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsjednika Komore.

Dana 8. listopada raspisani su izbori za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2022. - 2026.

Sve kandidacijske liste moraju biti dostavljene elektroničkom poštom u Komoru do 24. studenoga u 23 sata i 59 minuta.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.