Seminar hrvatske udruge za zaštitu od požara

Seminar hrvatske udruge za zaštitu od požara

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem Vas pozivam da sudjelujete na Seminaru koji organizira Hrvatska udruga za zaštitu od požara (HUZOP) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG), koji će se održati u četvrtak 08.12.2022., s početkom u 10,15 sati, u Almeria centru, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (dijagonalno od tornja Chromosa na jugoistočnom uglu).

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.