Pregled aktivnosti

Pregled aktivnosti

Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar Edukativni modul: Afirmacija zelene gradnje u odnosu na klimu i druge utjecaje na gradogradnju, 23.11.2022. godine s početkom u 15,30 sati.


Smjernice za izradu glavnog projekta za građenje zgrade - kojemu ne prethodi lokacijska dozvola

Poštovane članice i članovi,

kao što vam je već vjerujemo poznato, Hrvatska komora inženjera građevinarstva je u proteklom razdoblju posebno usmjerila aktivnosti na izradu smjernica i priručnika kako bi svojim članovima olakšala rad. Na tom tragu, Komora je izdala nove Smjernice za izradu glavnog projekta za građenje zgrade - kojemu ne prethodi lokacijska dozvola. Naime, nakon što su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva, ukazali na potrebu izrade smjernica kojima bi se uredili pravila izrade i sadržaj glavnog projekta za zgrade, Komora je okupila tim za izradu Smjernica koji je odmah krenuo s radom.

Smjernice kao pomoć inženjerima

Cilj ovih smjernica je na jednome mjestu, na primjeru glavnog projekta za građenje stambene zgrade (novogradnje), detaljno analizirati i prikazati pravilnu primjenu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina, osobito na pojedinim, za projekt ključnim, dijelovima pojedinih mapa projekta. Smjernice su zamišljene kao pomoć inženjerima u korištenju brojnih propisa koji moraju biti primijenjeni prilikom izrade projekta (obvezni sadržaj, opremanje i označavanje projekta i sl.). kako bi se ujednačio rad projektanata i podigla kvaliteta izrade tehničkog i općeg dijela projekta, čime se doprinosi kvaliteti izvođenja i u konačnici sigurnosti zgrada. Gotovo 80 posto izdanih građevinskih dozvola u Republici Hrvatskoj otpada na dozvole za građenje zgrada, a od toga oko 60 posto dozvola odnosi se na neku vrstu stambene zgrade. Zato su ove smjernice dane kao primjer izrade glavnog projekta za građenje nove zgrade stambene namjene u slučaju kada njegovoj izradi ne prethodi izdavanje lokacijske dozvole.

Proaktivna zaštita interesa članova

Svjesni smo toga da samo ispravan, točan i potpun projekt može osigurati kvalitetnu i sigurnu izvedbu i uporabu svake građevine.

Komora će, kao udruženje stručnih i odgovornih profesionalaca i dalje, proaktivno štititi interese svojih članova i položaj struke u društvu te će nastaviti s praksom izrade smjernica i priručnika.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.