Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira radionicu za eGrađevinski dnevnik

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira radionicu za eGrađevinski dnevnik

Hrvatska komora inženjera građevinarstva poziva vas na radionicu eGrađevinski dnevnik 25.01.2023. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271/1, Zagreb.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.