Seminar: Potresno inženjerstvo - Dvanaest godina Euro norme HRN EN 1998-1, 2011. za zgrade: neka zapažanja i nedoumice glede definiranja seizmičkog opterećenja; kako dalje?

Seminar: Potresno inženjerstvo - Dvanaest godina Euro norme HRN EN 1998-1, 2011. za zgrade: neka zapažanja i nedoumice glede definiranja seizmičkog opterećenja; kako dalje?

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Područni odbor Rijeka pozivaju Vas na predavanje 27.02.2023. godine s početkom u 13,30 sati u dvorani 003 Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.