Ponovljena obavijest o korisničkoj podršci za eGrađevinsku dozvolu, KID kartice i eGrađevinski dnevnik

Ponovljena obavijest o korisničkoj podršci za eGrađevinsku dozvolu, KID kartice i eGrađevinski dnevnik

Za eGrađevinska dozvola

Komora organizira telefonsku korisničku podršku za projektante vezano za e-dozvolu:

Utorkom i četvrtkom od 15,30 do 17,30 sati

Mob: 091 6161 643

U okviru korisničke podrške projektanti mogu dobiti informacije vezano uz predaju zahtjeva, dopunu dokumentacije i način preuzimanja dokumentacije spisa, korištenje sustava e-dozvole, način otklanjanja nepravilnosti i odgovori na sporna pitanja.

KID KARTICA - Komorska kartica za digitalno potpisivanje dokumenata

Komora organizira telefonsku korisničku podršku na broj telefona: 091 6161 626.

Javite se u korisničku službu za kreiranje potpisa, dodavanje logotipa  te ukoliko ne možete aktivirati karticu za digitalno potpisivanje, ili Vam se kartica zaključala ili se javlja greška prilikom potpisivanja komorskom karticom.

eGrađevinski dnevnik

Informacije u vezi eGrađevinskog dnevnika i upute za pokretanja i vođenje eGrađevinskog dnevnika dostupne su na stranici Komore

Korisnička podrška -  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Obavještavamo Vas da je i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine otvorilo brojeve telefona i mail adrese za upite vezane uz eGrađevinski dnevnik i eDozvolu.

Kontakti za pitanja koja se odnose na:

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.