Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Prezentacija aplikacije eGrađevinski dnevnik

Obavijest u vezi eGrađevinskog dnevnika i upute za pokretanja i vođenje eGrađevinskog dnevnika

Uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika propisani su Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 131/2021) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine. U skladu s prijelaznim odredbama Pravilnik se mogao primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022., a obvezna primjena istog a time i vođenje e-Građevinskog dnevnika bila je propisana od 1. srpnja 2022. godine.

Dana 23. lipnja 2022. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 68/2022), kojim je propisana izmjena na način da se Pravilnik može primijeniti na građenje koje je započeto do 31. prosinca 2022., a obvezna primjena istoga i vođenje e-Građevinskog dnevnika je od 1. siječnja 2023. godine.

Iz prijelazne i završne odredbe, odnosno članka 31. stavka 2. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera nedvojbeno proizlazi da oni izvođači koji su u prijelaznom razdoblju od dana stupanja na snagu spomenutog Pravilnika (1. siječnja 2022.) pa do građenja započetog do 31. prosinca 2022. građevinski dnevnik počeli voditi po ranije važećem Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019) po istom građenje vode do kraja.

Radi što bolje pripreme sudionika u gradnji za vođenje eGrađevinskog dnevnika Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je upute za pokretanje i vođenje eGrađevinskog dnevnika, a pripremljena i i shema organizacije gradilišta.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz eGrađevinski dnevnik dostupna je adresa e-pošte: eGD-info@mpgi.hr i broj tel: 01/3712 836