Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Odluke Komore - Odluke van snage

Odluka o privremenom smanjenju članarine

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 14. sjednici održanoj 3. prosinca 2022. donijela je

ODLUKU
o privremenom smanjenju članarine

Preuzimanje dokumenata:

Odluka o privremenom smanjenju članarine[ PDF: 46 KB ]

Odluka o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine broj 132/15. i 123/19), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 33. sjednici održanoj 15. studenog 2022. godine, donio je

ODLUKU
o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 21. stavak 1. podstavak 28. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015, 123/2019) i članka 4. Pravilnika o upisu u razred revidenata (Narodne novine, br. 50/2020) Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 16. sjednici održanoj dana 1. rujna 2020. donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za poslove stručnog
pregleda dokumentacije za upis u razred revidenata

S ciljem da se pomogne članovima Komore u prevladavanju posljedica ekonomske krize u Republici Hrvatskoj izazvane epidemijom virusa Covid 19 Skupština je donijela Odluku o oslobođenju plaćanja članarine na rok od tri mjeseca, počevši od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Članovima koji su platili članarinu za prvo polugodište oslobođenje se prenosi na sljedeće razdoblje.

ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA ČLANARINE KOMORI NA ROK OD TRI MJESECA

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAGRADAMA I NAKNADAMA STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narone novine, br. 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine, donio je:

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA OSTVARENOG U RAZDOBLJU 2009.-2017.

Članak 1.

U izvršenju Plana prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u razdoblju 2009. do 2017. godine ostvaren je višak prihoda, iskazan u Izvještaju neovisnog revizora u visini od 9.300.000,00 HRK.

Članak 2.

Dio viška prihoda iz članka 1. ove Odluke koristit će se za subvencioniranje dijela godišnje članarine članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva .

Subvencioniranje dijela članarine određuje se u polugodišnjem iznosu od 150,00 HRK-a za svakog člana Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Subvencioniranje dijela članarine iz stavka 2. ovog članka započinje s danom 1.07.2018. godine, na rok 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a s primjenom započinje 1. srpnja 2018. godine. Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA PRIHODA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o privremenom smanjenju članarine

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 11. sjednici održanoj 4. prosinca 2021. donijela je

ODLUKU
o privremenom smanjenju članarine

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, br. 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 9. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine, donio je

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 1. podstavka 9. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 9. travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
O NAKNADAMA ZA RAD U TIJELIMA I RADNIM TIJELIMA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri HKIG

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, broj 132/15.), Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 4. sjednici održanoj 09. travnja 2019., donio je

ODLUKU
O NAGRADAMA I NAKNADAMA STEGOVNIH TIJELA I CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015, 123/2019) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Upravni odbor na 12. sjednici održanoj 05. veljače 2020. donio je

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o naknadama za usluge koje pruža hrvatska komora inženjera građevinarstva

Na temelju članka 21. stavka 1. podstavaka 7. i 8. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015.) i članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 14. studenog 2015. godine Upravni odbor, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 12. stavka 2. podstavka 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015) Skupština Hrvatske komore inženjera građevinasrtva na 5. sjednici održanoj 14. studenoga 2015. godine donijela je

ODLUKU o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva