Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Potres

Prijava stručnjaka

Komora je sklopila ugovor o životnom osiguranju za sve svoje članove koji sudjeluju u hitnim pregledima zgrada oštećenih potresom. Komora će također pokriti troškove smještaja za one članove kojima je potreban.

Radi pokrića osiguranja Komora mora imati točnu evidenciju koji član je u kojem vremenu i na kojem terenu obavljao hitne preglede te vas molimo da se obvezno prijavite u aplikaciju dostupnu na poveznici (prijavljujete se podacima s kojima se prijavljujete na seminare).

Svi članovi kojima je potreban smještaj mogu sami pronaći odgovarajući smještaj, a Komora će refundirati troškove u protuvrijednosti od 150,00 do 200,00 kuna noćenje/po osobi. Potrebno je zatražiti račun za najam smještaja (svi privatni iznajmljivači mogu izdati račun za smještaj).

Podaci za račun za smještaj:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva (OIB 65080653676)
Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
Ime i prezime člana/ice Komore

Pozivamo SVE članove Komore da se uključe u akciju kako bi se što prije obavili pregledi oštećenja i uporabljivosti zgrada (to nije procjena štete prema važećim zakonima) u Sisačkoj-moslavačkoj i u svim drugim županijama pogođenim potresom.

Svi stručnjaci koji žele sudjelovati u pregledima oštećenja i uporabljivosti zgrada ( to nije procjena štete prema važećim zakonima) moraju se prijaviti preko linka a potom obavezno ispuniti anketni upitnik za stručnjake (dostupan na toj stranici).

Vlada RH je na sjednici 30. prosinca 2020. donijela Zaključak o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima prema kojem se osiguravaju sredstva u državnom proračunu za isplatu naknade putnih troškova i dnevnica za volontere.

  • S ispunjenim upitnikom dobit ćete podatke za pristup GIS karti za preglede gdje će biti označene prijave građana (crna oznaka) koje se moraju pregledati.
  • Podsjećamo da edukaciju za stručnjake za preglede (postupak provođenja pregleda i klasifikacije oštećenja) imate na mrežnim stranicama HCPI-a (Hrvatski centar za potresno inženjerstvo)