Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stegovni sud Komore

Stegovna tijela Komore

U stegovnim predmetima protiv članova Komore u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

Stegovna tijela su u svom radu nezavisna i samostalna u odlučivanju.

Suce Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda te stegovnog tužitelja i zamjenike (stegovna tijela) imenuje Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore. Imenovani na funkcije u stegovna tijela ne mogu obavljati druge funkcije u tijelima Komore.

Stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od pet sudaca.

Predsjednik vijeća Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Komore.

Stegovno tužiteljstvo ima tri člana: stegovnog tužitelja i njegove dva zamjenika. Bira ih i razrješuje dužnosti Skupština Komore. Stegovni tužitelj vodi poslove osobno ili preko zamjenika koji se u svom radu moraju pridržavati njegovih uputa.

STEGOVNI TUŽITELJ

Mr.sc. Dinka Šurjak, dipl.ing.

ZAMJENIK STEGOVNOG TUŽITELJA

 • Mr.sc. Stanislav Dusparić, dipl.ing.građ.
 • Dragutin Matotek, ing.građ.

STEGOVNI SUD

Na listu sudaca za izbor predsjednika vijeća Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva, iz reda sudaca redovnih sudova u mandatu 2023.-2027. imenuju se:

 1. Tomislav Juriša, dipl.iur. - sudac Visoki kazneni sud Republike Hrvatske
 2. dr.sc. Tanja Pavelin, dipl.iur. - sutkinja Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Na listu sudaca za izbor člana vijeća Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2023.-2027. imenuju se:

 1. mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ.
 2. Aleksej Dušek, dipl.ing.građ.
 3. Željko Sokolić, dipl.ing.građ.
 4. mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing.građ.
 5. Jagoda Bistrović, dipl.ing.građ.
 6. Predrag Presečki, dipl.ing.građ.
 7. Bernard Dorešić, dipl.ing.građ.
 8. Oto Klasić, dipl.ing.građ.
 9. Leo Penović, dipl.ing.građ.
 10. Vedran Skopal, dipl.ing.građ.

VIŠI STEGOVNI SUD

Na listu sudaca za izbor predsjednika vijeća Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva, iz reda sudaca redovnih sudova u mandau 2023.-2027. imenuju se:

 1. Lidija Vidjak, dipl.iur. - sutkinja Županijskog suda Republike Hrvatske

Na listu sudaca za izbor člana vijeća Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2023.-2027. imenuju se:

 1. sc. Zlatko Šavor, dipl.ing.građ.
 2. Milan Crnogorac, dipl.ing.građ.
 3. dr.sc. Ante Mihanović, dipl.ing.građ.
 4. Davor Paradžik, dipl.ing.građ.
 5. Siniša Radaković, dipl.ing.građ.
 6. Davor Pfeifer, dipl.ing.građ.
 7. Bojan Vukadinović, dipl.ing.građ.
 8. Danko Krajnović, dipl.ing.građ.
 9. Mladen Barišić, dipl.ing.građ.

TAJNIK STEGOVNIH TIJELA

Jasminka Trzun, dipl.iur.
Tel: 01 / 5508 - 418
Fax: 01 / 5508 - 424

Kontakti:
Adresa Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda i Stegovnog tužitelja
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Stegovni sud / Viši stegovni sud / Stegovni tužitelj
Ul. Grada Vukovara 271
10000 ZAGREB

Administrator Stegovnih tijela Komore
Martina Senkić
Tel: 01 / 5508 - 455
Fax: 01 / 5508 - 424
e-mail: martina.senkic@hkig.hr