Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Izbori

Prijevremeni izbori 2020.

Poziv na kandidiranje

Preuzimanje dokumenata:

Poziv na kandidiranje[ PDF: 84 KB ]

Obvezatna uputa za rad Izbornog povjerenstva

Preuzimanje dokumenata:

Obvezatna uputa za rad Izbornog povjernestva izborne jedinice PO Zadar[ PDF: 228 KB ]

Obrazac - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Skupštine HKIG[ PDF: 45 KB ], [ DOC: 32 KB ]

Obrazac - Kandidacijska lista[ PDF: 45 KB ], [ DOCX: 19 KB ]

Obrazac - Potpis potpore[ PDF: 46 KB ], [ DOC: 31 KB ]

Obrazac zapisnika izbornih povjerenstava Zadar[ PDF: 53 KB ], [ RTF: 67 KB ]

Izborne radnje i rokovi

Preuzimanje dokumenata:

Izborne radnje i rokovi[ XLSX: 16 KB ]

Uputa za glasanje preko osobne stranice

Preuzimanje dokumenata:

Uputa za glasanje preko osobne stranice[ PDF: 81 KB ]

Na temelju članka 6. stavak 5. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 8.04.2017., 8.10.2017., 25.11.2017. i 5.02.2020., Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O IZBORNIM JEDINICAMA

Preuzimanje dokumenata:

Odluku o izbornim jedinicama[ PDF: 63 KB ]

Na temelju članka 21. stavak 1. podstavak 23. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015. i 123/2019.) te članaka 8. i 9. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva od 8.04.2017., 8.10.2017., 25.11.2017. i 5.02.2020., Upravni odbor Hrvatske komore inženjera građevinarstva, na prijedlog predsjednice, na sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva je na 8. sjednici održanoj pisanim putem od 21. do 29. svibnja donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Objava pravovaljane zatvorene kandidacijske liste za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018.-2022. za VI Izbornu jedinicu PO Zadar

Na temelju članka 14. stavka 5. Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Izborno povjerenstvo VI Izborne jedinice PO Zadar, donijelo je

R J E Š E N J E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje zatvorena kandidacijska lista za izbor članova Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2018. - 2022. za VI Izbornu jedinicu PO Zadar.

ZATVORENA KANDIDACIJSKA LISTA BR. 1 - NOSITELJ ČLAN HKIG-a

KANDIDATI:

  1. Josip Krolo, dipl.ing.građ., G1164
  2. Mirko Udiljak, dipl.ing.građ., GIG1152

Uputa o pravnom lijeku:

Prigovor protiv ovog rješenja može podnijeti svaki član HKIG-a za svoju izbornu jedinicu. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Središnjem izbornom Povjerenstvu u roku od 24:00 sata računajući od isteka dana kada je provedena radnja na koju je stavljen prigovor.


Predsjednik

Izbornog povjerenstva Izborne jedinice PO Zadar

Andrija Šarić, dipl.ing.građ.,v.r.

Preuzimanje dokumenata:

Rješenje[ PDF: 50 KB ]

Rezultati glasanja PO Zadar

Preuzimanje dokumenata:

Rezultati glasanja PO Zadar[ PDF: 29 KB ]