Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Akti Komore

Statut Komore

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015., 114/2018. i 110/2019.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 011-01/19-01/187, urbroj: 531-04-19-5 od 6. prosinca 2019. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na 5. sjednici održanoj 6. prosinca 2019. godine donijela je

Link: Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 360-01/15-01/156, urbroj: 531-01-15-3, od 21. listopada 2015. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj 14. studenoga 2015. godine, donijela je

STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Link: Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva obuhvaća tekst Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 132/2015) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva (Narodne novine, br. 123/2019)

STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA - PROČIŠĆENI TEKST

Preuzimanje dokumenata:

Statut HKIG - pročišćeni tekst[ PDF: 268 KB ]

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva