Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Centar za mirenje

Etički kodeks izmiritelja

ETIČKI KODEKS IZMIRITELJA
CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

I.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se pravila etičkog ponašanja izmiritelja u vezi sa obavljanjem njihove funkcije u postupcima mirenja koji se vode pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.

II.

Osoba kojoj se ponudi imenovanje za izmiritelja neovisno o tome da li se nalazi na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva ili izvan te liste dužna je Centru iznijeti sve okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje njenu nepristranost i neovisnost, a ukoliko navedene okolnosti nastanu nakon imenovanja za izmiritelja, dužan ih je bez odlaganja priopćiti Centru i strankama, te staviti svoj mandat na raspolaganje.

Ako se sazna za okolnosti navedene u stavku 1. ovog članka, svaka stranka može odustati od imenovanja, odnosno zahtijevati da imenovanom izmiritelju prestane funkcija.

III.

Izmiritelj je dužan postupak mirenja voditi u skladu sa sporazumom stranaka, Zakonom o mirenju i Pravilnikom o mirenju Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

IV.

Tijekom postupka mirenja izmiritelj je dužan pomagati strankama da spor riješe nagodbom u što kraćem roku, pri čemu je dužan djelovati nepristrano i jednako postupati sa svakom strankom.

V.

Izmiritelj je dužan čuvati povjerljivim sve informacije o postupku mirenja, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Takvu izjavu o povjerljivosti izmiritelj daje u pisanom obliku prilikom prihvaćanja funkcije.

VI.

Za obavljanje funkcije, izmiritelj ima pravo na nagradu i pokriće troškova, sve u skladu s internim pravilima Centra za mirenje