Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stegovni sud Komore

Uputa za pokretanje stegovnog postupka

Prema odredbi članka 31. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku od 14. studenog 2015. pisana prijava za pokretanje stegovnog postupka podnosi se stegovnom tužitelju.

Odredbom članka 32. navedenog Pravilnika propisano je da prijava za pokretanje stegovnog postupka mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

  1. Podatke o prijavitelju (za fizičku osobu: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta; za pravnu osobu tvrtka/naziv, sjedište i poslovna adresa, OIB, podatke o punomoćniku ako ga prijavitelj ima)
  2. Podatke o prijavljenom (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, broj upisa u Imenik Komore))
  3. Činjenice i razloge na kojima prijavitelj temelji tvrdnju da je nastala teža ili lakša povreda dužnosti i ugleda člana Komore
  4. Podatke o vremenu kada se povreda dogodila
  5. Prijedlog prijavitelja za izricanje jedne od stegovnih mjera iz članka 46. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članka 13. Pravilnika
  6. Isprave i drugi dokazi koji se prilažu uz prijavu za pokretanje stegovnog postupka, a kojima se dokazuje da se povreda dogodila od strane prijavljenog
  7. Vlastoručni potpis prijavitelja ili njegovog punomoćnika uz vlastoručno potpisanu punomoć

Prijava za pokretanje stegovnog postupka predaje se u pravilu putem pošte ili neposredno u Komori tijekom radnog vremena svakog radnog dana.

Iznimno, prijava za pokretanje stegovnog postupka sa prilozima može se podnijeti i elektroničkim putem korištenjem obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Komore.

Naknada za pokretanje stegovnog postupka

Na temelju članka 31. stavka 2. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku i članka 2. točke III. Tar. Br. 15 Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva, podnositelj zahtjeva dužan je platiti pristojbu - naknade za pokretanje stegovnog postupka u iznosu 2.000,00 kuna.

PODACI ZA UPLATU:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
račun broj:HR8323600001102087559, Zagrebačka banka d.d.
opis plaćanja:naknada za pokretanje stegovnog postupka
za uplate iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X