Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Osiguranje članova

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji

Ugovor o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, inženjera gradilišta i voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje između Croatia osiguranja d.d. i Hrvatske komore inženjera građevinarstva produžen je na iduće dvije godine, do 01.12.2024.

Navedenim ugovorom ugovoreno je obvezno osiguranje članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje.

Informacije o osiguranju od profesionalne odgovornosti članova Komore

Što je osigurano, tko je osiguran, pod kojim uvjetima i slično:

 • Predmetno osiguranje ugovoreno je uz primjenu Općih uvjeta za osiguranja imovine u primjeni od 17.12.2019., Uvjeta osiguratelja za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Uvjeti za osiguranja od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima u primjeni od 19.03.2010., te Klauzule koje čine sastavni dio Ugovora između CO I HKIG.
 • Osiguranim slučajem u smislu ugovorene police osiguranja smatra se svaki propust ili pogreška u obavljanju stručnih poslova koje prouzroči osiguranik svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja, a koji za posljedicu mogu imati smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe, oštećenje ili uništenje stvari (materijalna šteta).
 • Drugim riječima, ugovorenom policom pokrivena je osiguranikova odgovornost za štetu koja bi nastala investitoru i/ili trećoj osobi uslijed događaja koji je prouzročen propustom ili pogreškom u obavljanju osiguranikovih stručnih poslova.
 • Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog osiguranika na iznos osiguranja od 1.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju. Osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera obuhvaća u okviru osiguranog iznosa osiguranja i pokriće za čisto imovinske štete (imovinska šteta u širem smislu ili čisto imovinska štetu tj. šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari). Ukupni agregatni limit po osiguraniku iznosi 3.000.000 kn godišnje. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit osigurateljnog pokrića po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 4.000.000 kn. Osiguranjem nije obuhvaćena odgovornost inženjera gradilišta i voditelja radova za čisto imovinske štete.
 • Naknada štete obuhvaća pravičnu novčanu naknadu u slučaju povreda prava osobnosti (smrt, povredu tijela ili zdravlja) trećih osoba , te materijalne štete učinjene investitoru, ili trećim osobama.
 • Razlozi za isključenje obveze osiguratelja taksativno su navedeni u članku 7. Uvjeta za osiguranje od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima i 3. Klauzuli - molimo da se svaki osiguranik upozna sa isključenjima.
 • Napominjemo da su gornja pojašnjena koja se odnose na pitanja što jest, a što nije pokriveno ugovorom o osiguranju dana općenito, kao i da će se postojanje odgovornosti osiguranika utvrđivati od slučaja do slučaja, primjenom cjelovitog teksta Uvjeta osiguratelja za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Uvjeti za osiguranja od profesionalne odgovornosti u arhitektonskim i inženjerskim poslovima u primjeni od 19.03.2010., te Klauzule koje čine sastavni dio važećeg Ugovora između CO I HKIG.

Postupak u slučaju nastanka štete - PRIJAVA ŠTETE:

 1. Svaka prijava štete (odnosno bilo kakvo saznanje o šteti) šalje se na e-mail adresu obradasteta.imovinskaodgovornost@crosig.hr,
 2. Nakon toga CO poduzima daljnje radnje sukladno našim internim pravilima o postupanju, o čemu redovito obavještava osiguranika
 3. Važno je da osiguratelj za svaku štetu sazna što je ranije moguće, sve kako bi mogao poduzeti sve potrebne radnje usmjerene na utvrđivanje svih relevantnih činjenica (izvid štete i sl.)
 4. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica te prikupljanja sve nužne dokumentacije, osiguratelj će donijeti odluku o osnovanosti ili neosnovanost odštetnog zahtjeva, a o kojoj odluci će upoznati i osiguranika i oštećenika.

Pitanja koja se odnose na pružanje pravne zaštite:

 • Osigurateljeva obveza u pružanju pravne zaštite obuhvaća:

  • 1.ispitivanje osiguranikove odgovornosti za nastalu štetu;
  • 2.vođenje spora u osiguranikovo ime ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku;
  • 3.davanje u osiguranikovo ime svih izjava koje smatra korisnim; za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog, ili pretjeranog zahtjeva za naknadu štete.
 • Uz osigurateljevu suglasnost i upute, vođenje spora može se povjeriti osiguraniku, koji je tada dužan držati se osigurateljevih uputa i naloga u pogledu vođenja postupka u parnici.
 • Osiguratelj može preuzeti vođenje parnice ili stupiti na mjesto osiguranika ili sudjelovati u svojstvu umješača.
 • Osiguratelj je ovlašten odbiti vođenje spora ili prepustiti vođenje spora osiguraniku, ako ocjeni da nema više mjesta za pružanje pravne zaštite s obzirom na odnos visine zahtjeva za naknadu štete i visine iznosa osiguranja.
 • U slučaju da osiguratelj na ime naknade štete isplati iznos osiguranja prije pokretanja spora, prestaje i njegova obveza na pravnu zaštitu.

Napominjemo da su gornja pojašnjena koja se odnose na pitanja što jest, a što nije pokriveno ugovorom o osiguranju dana općenito, kao i da će se postojanje odgovornosti osiguranika utvrđivati od slučaja do slučaja, primjenom cjelovitog teksta ugovorene Klauzule za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji, te ostalih primjenjujućih uvjeta i zakona.

Osiguranje od odgovornosti ugovoreno je za svakog osiguranika na iznos osiguranja za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu od ukupno 1.000.000,00 kuna po svakom štetnom događaju. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 3.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju.

Ukupni agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kuna.

Uvjeti za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Klauzula za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji su dio Ugovora.

Kontakt osoba u Croatia osiguranju:
Martina Crljenko Matetić
Voditelj poslovnih odnosa / Voditelj tima
martina.crljenkomatetic@crosig.hr
Regija Kvarner i Lika
Korzo 39, 51000 Rijeka
051 / 207 - 268
091 / 129 - 1717

Preuzimanje dokumenata:

Uvjeti osiguranja[ PDF: 1,52 MB ]

Pogodnosti za članove Komore

DODATNA USLUGA OSNOVNA CIJENA DODATNE USLUGE PONUĐENI POPUST (%)
Osiguranje profesionalne odgovornosti energetskih certifikatora prema trenutačnom cjeniku CO 30%
Osiguranje odgovornosti stalnih sudskih vještaka prema trenutačnom cjeniku CO 20%
Osiguranje imovine, motornih vozila i osobna osiguranja članova HKIG-a i zaposlenika HKIG-a (osim životnoga, rentnoga, putnoga zdravstvenog osiguranja (CORIS) i zdravstvenog osiguranja) prema trenutačnom cjeniku CO Croatia imovina 30 %,
požar 30 %,
lom stroja 20 %,
lom stakla 20 %,
provala 10 %,
nezgoda 20 %,
automobilski kasko 25 %,
auto odgovornost do 35 %
Osiguranje imovine, odgovornosti, motornih vozila i zaposlenika pravne osobe registrirane za djelatnost prostornog uređenja ili djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili upravljanja projektom građenja u kojoj su zaposleni ovlašteni inženjeri prema trenutačnom cjeniku CO Požar 30 %,
lom stroja 20 %,
lom stakla 20 %,
provala 10 %,
nezgoda 20 % ,
javna odgovornost 30 %,
odgovornost prema zaposlenicima 30 %,
profesionalna odgovornost (osim energetskih certifikatora i sudskih vještaka) 15 %,
automobilski kasko do 40 %,
dodatni popust na ugovaranje poduzetničkog paketa do 15 %
Osiguranje imovine, odgovornosti, motornih vozila i zaposlenika pravne osobe registrirane za djelatnost građenja u registrirane za djelatnost građenja u kojoj su zaposleni inženjeri gradilišta i voditelji radova prema trenutačnom cjeniku CO Požar 30 %,
lom stroja 20 %,
lom stakla 20 %,
provala 10 %,
nezgoda 20 %,
javna odgovornost 30 %,
odgovornost prema zaposlenicima 30 %,
profesionalna odgovornost (osim energetskih certifikatora i sudskih vještaka) 15 %,
automobilski kasko do 40 %,
dodatni popust na ugovaranje poduzetničkog paketa do 15 %

Dodatne beneficije:

Kao dodatnu beneficiju Croatia osiguranje nudi svojim klijentima fizičkim osobama (članovi i zaposlenici HKIG-a) korištenje programa Dobra prilika. Program omogućuje popuste pri kupnji proizvoda i usluga kod mnogobrojnih partnera. Njegovo je korištenje za klijente Croatia osiguranja besplatno, a realizacija popusta jednostavna (nema skupljanja bodova i preračunavanja). Pravo na registraciju u program ima klijent Croatia osiguranja, fizička osoba koja ima aktivnu barem jednu policu u vrstama osiguranja navedenima u tablici u nastavku. Najpopularniji partner trenutačno je Crodux jer korisnici Dobre prilike imaju pravo na maksimalno 400 kn popusta na gorivo u jednoj osigurateljnoj godini. Također, svakog mjeseca mogu sudjelovati u nagradnim natječajima i osvajati mnoge nagrade. Natječaj se korisnicima objavljuje u newsletteru koji primaju elektroničkom poštom, s mobilnog telefona ili iz aplikacije Moja Croatia.

Pravo na korištenje programa imaju klijenti koji su ugovorili barem jednu po polica: Svi korisnici programa imaju pravo na popuste svih grupa pogodnosti: Opis grupa pogodnosti:
 • Obvezno osiguranje automobilske odgovornosti
 • Kasko brodica i jahti
 • Croatia imovina
 • Dopunsko zdravstveno
 • Dodatno zdravstveno
 • Životna osiguranja*
Ugodna i sigurna vožnja Popusti na usluge ili proizvode povezane s održavanjem, popravcima vozila (servis, auto dijelovi i gorivo).
Dom kakav želite Popusti na usluge ili proizvode povezane s uređenjem doma (mali kućanski aparati, oprema za dom, telefonija, odjeća, obuća i drugo).
Aktivan i zdrav život Popusti na usluge ili proizvode povezane sa zdravljem i zdravim načinom života (bazeni, sportska oprema, hoteli, putovanja, ljekarne i dr.)


Dodatno individualno osiguranje od profesionalne odgovornosti

Članovi Komore mogu samostalno ugovoriti veće limite pokrića za pojedini stručni posao ili projekt uz sljedeću godišnju premiju po pojedinom poslu ili projektu:

Limiti pokrića po štetnom događaju i agregatni limit u kn Iznos godišnje premije u kn
2.000.000 4.536,00
4.000.000 9.072,00
5.000.000 11.340,00
6.000.000 13.608,00
7.500.000 17.010,00

Premiju osiguranja za limite veće od 7.500.000 kuna određuje osiguratelj po pojedinačnoj prijavi.

Na temelju navedenog Ugovora svi osiguranici, prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja (CORIS), zdravstvenog osiguranja i osiguranja od autoodgovornosti, te ako kao članovi HKIG-a već ne ostvaruju poseban popust mogu koristiti popust od 20%, kod ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti fizičkih osoba članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, kao i pravnih osoba u kojima su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva zaposlenici, ovlaštenih za energetsko certificiranje zgrada, ostvaruje se popust od 30% na redovnu premiju ovog osiguranja.