Prijavite se na korisničke stranice:
Zaboravili ste lozinku?
Dobrodošao, {ime}
ČLANOVI: Pretraži
Prijava
Registracija
LOKACIJA i KONTAKTI
/ HR

Pristupačnost

Disleksija
Kontrast
Poveznice
Razmak teksta
Pokazivač

Spremi postavke

Poništi izmjene

Stručna izdanja Komore

Stručni priručnik - Linijske infrastrukturne građevine

Stručni priručnik - Linijske infrastrukturne građevine

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavila je stručni priručnik za projektante, ovlaštene inženjere geodezije i službenika koji izdaju službene akte.

U sklopu Projekta tehnička pomoć Ministarstvu kao tijelu iz MJERE 11 (financiranog iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10) sukladno Ugovoru sklopljenom između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i GEOANDA d.o.o., kao stručni izdavač, zajedno s stručnim timom izradio je priručnik namijenjen projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji rade na poslovima izdavanja akta za prostorno uređenje i gradnju na temu: Određivanje obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine.

Predmet Priručnika je na jednom mjestu sustavno (sintetski) prikazati normativno uređenje te recentnu stručnu i upravno-pravnu praksu vezanu uz pitanja određivanja obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine za koju se određuje građevna čestica, poslova, radnji i akata vezanih uz to pitanje, te s tim u vezi davanje uputa, smjernica i najboljih rješenja investitorima, projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji izdaju lokacijske dozvole i akte koji prethode izdavanju te dozvole, s sve imajući u vidu rezultate provedene analize.

Na taj se način želi doprinijeti ujednačavanju stručne i upravno-pravne prakse vezane uz spomenuta pitanja i time olakšati i ubrzati postupak izdavanja lokacijskih dozvola i povećanju pravne sigurnosti s tim u vezi, a što treba rezultirati unapređenjem i ubrzanjem svih poslovnih procesa vezanih uz gradnju predmetnih građevina koje su prijeko potrebni uvjet za razvoj cjelokupnog gospodarstva. Izgradnja ovih infrastrukturnih građevina, kao i priprema za to potrebne dokumentacije, financira se često sredstvima Europske Unije, a što predstavlja dodatnu obvezu za kvalitetnu pripremu i izvjesnu realizaciju projekata gradnje tih građevina. Stoga je cilj ovoga Priručnika i podizanje efikasnosti korištenja sredstava Europske Unije te doprinos u stvaranju uvjeta za poštivanje pravila za trošenje tih sredstava.

Linijske infrastrukturne građevine